Meddelelser fra bestyrelsen

OBS – OBS!!

Generalforsamlingen er aflyst!!

Sendemandsmødet 23. maj 2020 er aflyst.

Sendmænd for TRS Sydljylland afdeling:

Bent O Jacobsen, Keld Petersen, Lindo Christensen og Jens S Jessen. Suppleant: Holger Hadberg

 

 

Personalia

Grundet persondataforordningen, et EU-direktiv der trådte i kraft 26. maj 2018,  og som siger, at vi alene må bringe oplysninger med persondata, hvis vi har fået den pågældendes samtykke dertil. Vi tænker lidt over, hvordan vi kan håndtere det på hjemmesiden. Så indtil videre bringer vi ikke oplysninger om jubilæer, fødselsdage o.l.

 

 

Aktiviteter

Næste aktivitet er

2020 

Som følge af den alvorlige situation omkring Coronavirusset er generalforsamlingen aflyst. Beretning og regnskab vil blive medtaget på generalforsamlingen 2021

 

5. september 2020

Veteranernes flagdag. Aflyst

12. september 2020 Aflyst

Jubilarstævnet. Aflyst.

3. oktober 2020 kl. 10.00

Medaljemarch fra Ryes kaserne. Aflyst

24. oktober 2020

FN-dag samt kranselægning på krigergraven på Trinitatis kirkegård. Lægning af buket ved mindesmærket på Bûlows kaserne. Bent og Keld deltog med fanen

2. november 2020

Føringsstøtteregimentets fødselsdagsparade blev afholdt på Ryes kaserne. Karin blev kaldt frem og kåret til årets bedste soldat. Bent oplæste den flotte motivation og overakte pokalen fra TRS.

27. november 2020

Hjemsendelsesparade på Ryes kaserne. Bent deltager og overrækker diplom og ur fra TRS Sydjylland til holdets bedste kammerat.

11. december 2020 kl. 11.00

Julegudstjeneste i Michaelis kirke. Eventuel deltagelse er endnu ikke afklaret.

2. halvdel af februar 2021

afholdes så vidt muligt bankospil på Ryes kaserne, officersmessen.

10. marts 2021 kl.11.00

Kranselægning på Lyngsodde

2. halvdel af marts 2021 afholdes generalforsamling på Ryes kaserne i officersmessen.

Afholdelse af de fremtidige arrangementer afhænger af udviklingen i  coronasituationen

 

 

 

 

 

Aktiviteter

 

Aktiviteter

Vi har ingen faste mødedatoer, og vi har heller ingen lokaler. Vi har indtil nu lånt os frem hos Ryes Kaserne, men de skal selv bruge lokalet. Vi er derfor på udkig efter et andet. Vi har indtil nu alene oplyst om vore arrangementer i ”Telegrafkureren”. I fremtiden vil det tillige fremgå her på hjemmesiden.

Vi har haft en afdeling med skydning, men i forbindelse med at vi ikke mere kunne være på Staldgården Koldinghus, blev den nedlagt. Vi er nu gået i gang med at prøve at genoprette skydeaktiviteten i et andet regi.

I løbet af året deltager vi med vor fane i en række arrangementer i vort område. Der vil i år blive deltagelse i fejringen af 100-året for genforeningen, Der udover vil vil deltage i bl.a. 

Fejringen af 6.juli, hvor vi er med både ved Ryeshøj den 5. juli om aftenen og den 6. juli, hvor vi deltager i marchen.

Veteranernes flagdag den 5. september

Jubilarstævnet den 2. lørdag i september. Det er TRS-Sydjylland, der på vegne af landsforeningen står for det praktiske arbejde.

Regimentets fødselsdagsparade den 1. november.

Derudover deltager vi i de forskellige mindearrangementer, der afholdes i vort område, ligesom vi stiller op, når Hendes Majestæt dronningen anløber en havn i området på sommertogt med kongeskibet.