Meddelelser fra bestyrelsen

OBS – OBS!!

Generalforsamlingen er aflyst!!

Sendemandsmødet 23. maj 2020 er aflyst.

Sendmænd for TRS Sydljylland afdeling:

Bent O Jacobsen, Keld Petersen, Lindo Christensen og Jens S Jessen. Suppleant: Holger Hadberg

Jubilarstævnet 12. september 2020 er aflyst!!

 

Personalia

Grundet persondataforordningen, et EU-direktiv der trådte i kraft 26. maj 2018,  og som siger, at vi alene må bringe oplysninger med persondata, hvis vi har fået den pågældendes samtykke dertil. Vi tænker lidt over, hvordan vi kan håndtere det på hjemmesiden. Så indtil videre bringer vi ikke oplysninger om jubilæer, fødselsdage o.l.

 

 

Aktiviteter

Næste aktivitet er

2020 

Som følge af den alvorlige situation omkring Coronavirusset er generalforsamlingen aflyst. Beretning og regnskab vil blive medtaget på generalforsamlingen 2021

 

Såfremt de nærmest følgende arrangementer også bliver berørt vil det blive bekendtgjort her.

10. juli 2020

Mindegudstjeneste Tyrstrup kirke. Deltager ikke som følge af covid 19

5. september 2020

Veteranernes flagdag. Uvist om det bliver til noget.

12. september 2020

Jubilarstævnet. Aflyst.

3. oktober 2020 kl. 10.00

Medaljemarch fra Ryes kaserne.

24. oktober 2020

FN-dag samt kranselægning på krigergraven på Trinitatis kirkegård. Lægning af buket ved mindesmærket på Bûlows kaserne.

2. november 2020

Føringsstøtteregimentets fødselsdagsparade.

 

 

 

 

Kontakt T.R.S. Sydjylland afd.

 

Formand
349504/57
Bent O. Jacobsen
Nordre Kobbelvej 86
7000 Fredericia
Tlf. 29 60 47 53
E-mail (klik her)
Kasserer
2337/70
Keld Petersen
Sixtusvænget 8a, lejl. 6
5500 Middelfart
Tlf. 42 20 54 00
E-mail (klik her)
Sekretær
718379/66
Claus S. Hansen
Søparken 6
6580 Vamdrup
Tlf. 25 34 97 35
E-mail (klik her)

Yderligere information finder du i Telegrafkureren eller kontakt lokalafdelingen.