Meddelelser fra bestyrelsen

Husk!!

OBS!! Sidste frist for tilmelding og betaling til jubilarstævnet den 14. september 2019 er den 26. august 2019.

Husk også at anføre soldaternr., årgang og fødselsdag af hensyn til adgang til kasernen.

 

Personalia

Grundet persondataforordningen, et EU-direktiv der trådte i kraft 26. maj 2018,  og som siger, at vi alene må bringe oplysninger med persondata, hvis vi har fået den pågældendes samtykke dertil. Vi tænker lidt over, hvordan vi kan håndtere det på hjemmesiden. Så indtil videre bringer vi ikke oplysninger om jubilæer, fødselsdage o.l.

 

 

Aktiviteter

Næste aktivitet er

5. september 2019 Veteranernes Flagdag

God sommer

 

GDPR – Privatlivspolitik

Vælg venligst fra undermenu.