T.R.S Sydjylland afdeling

Forside

Velkommen til Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjylland afdeling.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjyllands afdeling blev stiftet  5. november 1982. Med nogle mindre justeringer dækker afdelingen  området svarende til Region Syddanmark , idet medlemmer fra Fyn med omliggende øer blev overflyttet til Sydjyllands afdeling i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns afdelingen i 2009.

Vi organiserer tidligere eller nuværende soldater, som har gjort tjeneste ved Jyske hhv. Sjællandske Telegraf-Regimenter samt det det nuværende Telegrafregiment. Derudover har vi medlemmer, som var tjenestegørende ved Ingeniørregimenternes Telegrafbataljoner før oprettelsen af Telegrafregimenterne. Vi har i dag et medlemstal på 64.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Bent O. Jacobsen

Sekretær: Claus S. Hansen

Kasserer: Keld J. Petersen

Meddelelser fra bestyrelsen

Sendemænd for TRS Sydjylland afdeling er indtil næste generalforsamling:

Bent O Jacobsen,

Keld Petersen,

Lindo Christensen og

Jens S Jessen.

Suppleant: Holger Hadberg

NYT NYT NYT!!!!!

Nu lysner det. Det ser ud til at coronaen er på retur. Vi kan igen begynde at deltage i forskellige arrangementer.

 

OBS OBS OBS!!!!!

Jubilarstævnet afvikles som omtalt i de seneste numre af Telegrafkureren, nemlig 11. september 2021 kl. 9.30 på Ryes kaserne i Fredericia

Personalia

Grundet persondataforordningen, et EU-direktiv der trådte i kraft 26. maj 2018,  og som siger, at vi alene må bringe oplysninger med persondata, hvis vi har fået den pågældendes samtykke dertil. Vi tænker lidt over, hvordan vi kan håndtere det på hjemmesiden. Så indtil videre bringer vi ikke oplysninger om jubilæer, fødselsdage o.l.

 

 

Aktiviteter

Næste aktivitet er

2021 

Som følge af den alvorlige situation omkring Coronavirusset  kan  generalforsamlingen ikke afholdes som planlagt, Desværre generalforsamlingen er udsat endnu engang. 

Beretning og regnskab for 2020  vil blive medtaget på kommende  generalforsamling i marts 2022.

 

5. september 2021

Flagdag for vore udsendte soldater (programmet er endnu ikke fastlagt)

11. september 2021

Jubilarstævne på Ryes kaserne. Se opslaget i Telegrafkureren eller landsforeningens hjemmeside.

25. september 2021

Vi deltager med fanen i KFUMs Soldatermissions årsmøde

2.oktober 2021

Føringsstøtteregimentets medaljemarch med start fra Ryes kaserne kl. 09.00

24. oktober 2021 kl.10.00 deltager vi i kranselægnikngen ved “Dragongraven” på Trinitatis kirkegård i Fredericia, hvor 500 jyske dragoner blev dræbt af svenske styrker i 1657.

1.november 2021 Fringsstøtteregimentets fødselsdagsparade (programmet er ikke fastlagt)