Forside

Velkommen til Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjylland afdeling.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjyllands afdeling blev stiftet  5. november 1982. Med nogle mindre justeringer dækker afdelingen  området svarende til Region Syddanmark , idet medlemmer fra Fyn med omliggende øer blev overflyttet til Sydjyllands afdeling i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns afdelingen i 2009.

Vi organiserer tidligere eller nuværende soldater, som har gjort tjeneste ved Jyske hhv. Sjællandske Telegraf-Regimenter samt det det nuværende Telegrafregiment. Derudover har vi medlemmer, som var tjenestegørende ved Ingeniørregimenternes Telegrafbataljoner før oprettelsen af Telegrafregimenterne. Vi har i dag et medlemstal på 57.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Claus S. Hansen

Sekretær: Gunnar Petersen

Kasserer: Keld J. Petersen 


Referater

Generalforsamling 15. marts 2023

Generalforsamling 16. marts 2022


Regnskab

Regnskab 2021

Regnskab 2022

Regnskab 2023

Opslag

Kalender med fællesarrangementer

Action 24