T.R.S Sydjylland afdeling

Forside

Velkommen til Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjylland afdeling.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjyllands afdeling blev stiftet  5. november 1982. Med nogle mindre justeringer dækker afdelingen  området svarende til Region Syddanmark , idet medlemmer fra Fyn med omliggende øer blev overflyttet til Sydjyllands afdeling i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns afdelingen i 2009.

Vi organiserer tidligere eller nuværende soldater, som har gjort tjeneste ved Jyske hhv. Sjællandske Telegraf-Regimenter samt det det nuværende Telegrafregiment. Derudover har vi medlemmer, som var tjenestegørende ved Ingeniørregimenternes Telegrafbataljoner før oprettelsen af Telegrafregimenterne. Vi har i dag et medlemstal på 65.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Bent O. Jacobsen

Sekretær: Claus S. Hansen

Kasserer: Keld J. Petersen

Meddelelser fra bestyrelsen

Sendemænd for TRS Sydjylland afdeling er indtil næste generalforsamling:

Bent O Jacobsen,

Keld Petersen,

Lindo Christensen og

Jens S Jessen.

Suppleant: Holger Hadberg

 

Alle medlemmer og deres familier ønskes et Godt Nytår 2022.

Vi skal samtidig oplyse, at aktivitetskalenderen stadig er med alle forbehold, men vi håber, at vi kan afholde både banko og generalforsamling

 

 

 

 

Personalia

Grundet persondataforordningen, et EU-direktiv der trådte i kraft 26. maj 2018,  og som siger, at vi alene må bringe oplysninger med persondata, hvis vi har fået den pågældendes samtykke dertil. Vi tænker lidt over, hvordan vi kan håndtere det på hjemmesiden. Så indtil videre bringer vi ikke oplysninger om jubilæer, fødselsdage o.l.

 

 

Aktiviteter

Næste aktivitet er

Som følge af den alvorlige situation omkring Coronavirusset  er generalforsamlingen ikke afholdt som planlagt. Næste generalforsamling afholdes marts 2022

Beretning og regnskab for 2020  vil blive medtaget på kommende  generalforsamling i marts 2022.

2022

9. februar 2022 kl. 19.00. Banko. Sergentmessen Ryes kaserne. Familiemedlemmer er velkomne. Husk registrering i vagten.

10. marts 2022 kl. 11.00 Kranselægning på Lyngs Odde

16. marts 2022 kl. 19.30. Generalforsamling. Nærmere vil komme senere her og i Telegrafkureren

9. april 2022 kl. 10.00 Kranselægning ved mindesmærket for de faldne i Bredevad

18. april 2022 kl. 10.00 Kranselægning på Dybbøl

23. april 2022  kl.11.00 Mindehøjtidelighed i Christiansfeld for de faldne i slaget ved Kolding