T.R.S Sydjylland afdeling

Aktiviteter

 

Aktiviteter

Vi har ingen faste mødedatoer, og vi har heller ingen lokaler. Vi har indtil nu lånt os frem hos Ryes Kaserne, men de skal selv bruge lokalet. Vi er derfor på udkig efter et andet. Vi har indtil nu alene oplyst om vore arrangementer i ”Telegrafkureren”. I fremtiden vil det tillige fremgå her på hjemmesiden.

Vi har haft en afdeling med skydning, men i forbindelse med at vi ikke mere kunne være på Staldgården Koldinghus, blev den nedlagt. Vi er nu gået i gang med at prøve at genoprette skydeaktiviteten i et andet regi.

I løbet af året deltager vi med vor fane i en række arrangementer i vort område. 

Blandt andet deltager vi i:

Fejringen af 6.juli, hvor vi er med både ved Ryeshøj den 5. juli om aftenen og den 6. juli, hvor vi deltager i marchen.

Veteranernes flagdag den 5. september

Jubilarstævnet den 2. lørdag i september. Det er TRS-Sydjylland, der på vegne af landsforeningen står for det praktiske arbejde.

Regimentets fødselsdagsparade den 1. november.

Derudover deltager vi i de forskellige mindearrangementer, der afholdes i vort område, ligesom vi stiller op, når Hendes Majestæt dronningen anløber en havn i området på sommertogt med kongeskibet. Alle disse arrangementer er afhængig af hvorledes forsamlingsmulighederne som følge af coronasituationen udvikler sig.

Meddelelser fra bestyrelsen

Sendemænd for TRS Sydjylland afdeling er indtil næste generalforsamling:

Bent O Jacobsen,

Keld Petersen,

Lindo Christensen og

Jens S Jessen.

Suppleant: Holger Hadberg

 

 

 

Personalia

Grundet persondataforordningen, et EU-direktiv der trådte i kraft 26. maj 2018,  og som siger, at vi alene må bringe oplysninger med persondata, hvis vi har fået den pågældendes samtykke dertil. Vi tænker lidt over, hvordan vi kan håndtere det på hjemmesiden. Så indtil videre bringer vi ikke oplysninger om jubilæer, fødselsdage o.l., men når det er sagt vil vi alligevel efter en del overvejelser næve, at vi har fået tilgang af 2 nye medlemmer.

Hjerteligt velkommen til René Adolfsen, Jan Møller og Steen Knudsen

 

 

Aktiviteter

Næste aktivitet er

2021 

Som følge af den alvorlige situation omkring Coronavirusset  kan  generalforsamlingen ikke afholdes som planlagt, Desværre generalforsamlingen er udsat endnu engang. 

Beretning og regnskab for 2020  vil blive medtaget på kommende  generalforsamling i marts 2022.

16. oktober 2021 Sendemandsmøde  hos TRS Sydsjælland, Næstved

 

24. oktober 2021 kl.10.00 deltager vi i kranselægningen ved “Dragongraven” på Trinitatis kirkegård i Fredericia, hvor 500 jyske dragoner blev dræbt af svenske styrker i 1657 samt markeringen af FN-dagen ved mindesmærket ved Bülows kaserne

 

1.november 2021 Føringsstøtteregimentets fødselsdagsparade finder i år sted på Ryes kaserne. programmet er endnu ikke fastlagt

 

2022

8. februar 2022 kl. 19.00. Banko. Officersmessen Ryes kaserne

 

10. marts 2022 kl. 11.00 Kranselægning på Lyngs Odde

 

16. marts 2022 kl. 19.30. Generalforsamling. Nærmere vil komme senere

 

9. april 2022 kl. 10.00 Kranselægning ved mindesmærket for de faldne i Bredevad

 

18. april 2022 kl. 10.00 Kranselægning på Dybbøl

 

23. april 2022  kl.11.00 Mindehøjtidelighed i Christiansfeld for de faldne i slaget ved Kolding