Næste aktiviteter

I den kommende tid er der

 

Meddelelser fra bestyrelsen

Kassereren meddeler, at kontingentopkrævningen for 2018 er udsendt. Kontingentet kan indbetales til konto 1551 – 1774670 eller på girokort til konto 1774670, Telegrafregimenternes Soldaterforening, Sixtusvænget 8A-6, 5500 Middelfart.

Husk sidste rettidige indbetalingsdag er 15. januar 2018

 

Mærkedage

Vi fejrer…

 

 

Forside

 

Velkommen til Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjylland afdeling.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjyllands afdeling blev stiftet  5. november 1982. Med nogle mindre justeringer dækker afdelingen  området svarende til Region Syddanmark , idet medlemmer fra Fyn med omliggende øer blev overflyttet til Sydjyllands afdeling i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns afdelingen i 2009.

Vi organiserer tidligere eller nuværende soldater, som har gjort tjeneste ved Jyske hhv. Sjællandske Telegraf-Regimenter samt det det nuværende Telegrafregiment. Derudover har vi medlemmer, som var tjenestegørende ved Ingeniørregimenternes Telegrafbataljoner før oprettelsen af Telegrafregimenterne. Vi har i dag et medlemstal på 100.