Meddelelser fra bestyrelsen

OBS!!! Samtykkeerklæringer bedes returneret senest 31.12.2018

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og pårørende samt samarbejdspartnere en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Personalia

Grundet persondataforordningen, et EU-direktiv der trådte i kraft 26. maj 2018,  og som siger, at vi alene må bringe oplysninger med persondata, hvis vi har fået den pågældendes samtykke dertil. vi tænker lidt over, hvordan vi kan håndtere det på hjemmesiden. Så indtil videre bringer vi ikke oplysninger om jubilæer, fødselsdage o.l.

 

 

Næste aktiviteter

I den kommende tid….

13.02. Banko i officersmessen på Ryes kaserne kl. 19.30.

Af hensyn til adgang husk tilmelding

10.03. Kranselægning ved mindesmærket på Lyngsodde

13.03. Generalforsamling i officersmessen på Ryes kaserne kl.19.30.

Af hensyn til adgang husk tilmelding

Forside

Velkommen til Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjylland afdeling.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjyllands afdeling blev stiftet  5. november 1982. Med nogle mindre justeringer dækker afdelingen  området svarende til Region Syddanmark , idet medlemmer fra Fyn med omliggende øer blev overflyttet til Sydjyllands afdeling i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns afdelingen i 2009.

Vi organiserer tidligere eller nuværende soldater, som har gjort tjeneste ved Jyske hhv. Sjællandske Telegraf-Regimenter samt det det nuværende Telegrafregiment. Derudover har vi medlemmer, som var tjenestegørende ved Ingeniørregimenternes Telegrafbataljoner før oprettelsen af Telegrafregimenterne. Vi har i dag et medlemstal på 80

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Bent O. Jacobsen

Sekretær: Claus S. Hansen

Kasserer: Keld J. Petersen