Meddelelser fra bestyrelsen

Til de medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent:

Rykkere er på vej. Sidste frist er sat til 29. februar 2020, og husk I har ikke stemmeret til generalforsamlingen 18. marts 2020, hvis kontingentet ikke er betalt.

 

Personalia

Grundet persondataforordningen, et EU-direktiv der trådte i kraft 26. maj 2018,  og som siger, at vi alene må bringe oplysninger med persondata, hvis vi har fået den pågældendes samtykke dertil. Vi tænker lidt over, hvordan vi kan håndtere det på hjemmesiden. Så indtil videre bringer vi ikke oplysninger om jubilæer, fødselsdage o.l.

 

 

Aktiviteter

Næste aktivitet er

2020 

3.februar kl. 09.00 Chefskifteparade Ryes kaserne.

9.februar kl. 14.00 Mindehøjtidelighed i Christianskirken, Fredericia og kranselægning for nedstyrtet fly, Stirling LK 279

12. februar kl. 19.30 Banko i officersmessen Ryes kaserne. Husk tilmelding af hensyn  til adgang til kasernen.

10. marts ? Kranselægning Lyngs Odde

18.marts. kl. 19.30 Generalforsamling. Dagsorden i følge vedtægterne. Nærmere om sted vil fremkomme

 

 

 

Forside

Velkommen til Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjylland afdeling.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjyllands afdeling blev stiftet  5. november 1982. Med nogle mindre justeringer dækker afdelingen  området svarende til Region Syddanmark , idet medlemmer fra Fyn med omliggende øer blev overflyttet til Sydjyllands afdeling i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns afdelingen i 2009.

Vi organiserer tidligere eller nuværende soldater, som har gjort tjeneste ved Jyske hhv. Sjællandske Telegraf-Regimenter samt det det nuværende Telegrafregiment. Derudover har vi medlemmer, som var tjenestegørende ved Ingeniørregimenternes Telegrafbataljoner før oprettelsen af Telegrafregimenterne. Vi har i dag et medlemstal på 73

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Bent O. Jacobsen

Sekretær: Claus S. Hansen

Kasserer: Keld J. Petersen