Næste aktiviteter

I den kommende tid…

 

26. maj. Sendemandsmøde i Roskilde

15, juni kl. 09.00. Kranselægning på Sct. Michaelis kirkegård i Fredericia for 40 faldne soldater i 1864.

Samme dags aften deltager vi med fane i Danmarkssamfundets uddeling af flag og faner i Skt. Nikolai kirke i Kolding

30. juni kl. 10.00. Kranselægning på Peder Andersens grav på Hyby Fælled. Vi deltager med fane

Meddelelser fra bestyrelsen

Personalia

 

 

 

Forside

 

Velkommen til Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjylland afdeling.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjyllands afdeling blev stiftet  5. november 1982. Med nogle mindre justeringer dækker afdelingen  området svarende til Region Syddanmark , idet medlemmer fra Fyn med omliggende øer blev overflyttet til Sydjyllands afdeling i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns afdelingen i 2009.

Vi organiserer tidligere eller nuværende soldater, som har gjort tjeneste ved Jyske hhv. Sjællandske Telegraf-Regimenter samt det det nuværende Telegrafregiment. Derudover har vi medlemmer, som var tjenestegørende ved Ingeniørregimenternes Telegrafbataljoner før oprettelsen af Telegrafregimenterne. Vi har i dag et medlemstal på 100.