Meddelelser fra bestyrelsen

OBS – OBS!!

Generalforsamlingen er aflyst!!

Sendemandsmødet 23. maj 2020 er aflyst.

Sendmænd for TRS Sydljylland afdeling:

Bent O Jacobsen, Keld Petersen, Lindo Christensen og Jens S Jessen. Suppleant: Holger Hadberg

Jubilarstævnet 12. september 2020 er aflyst!!

Vort æresmedlem, oberst J P Foss, er død i en alder af 96 år. Ære være hans minde.

 

Personalia

Grundet persondataforordningen, et EU-direktiv der trådte i kraft 26. maj 2018,  og som siger, at vi alene må bringe oplysninger med persondata, hvis vi har fået den pågældendes samtykke dertil. Vi tænker lidt over, hvordan vi kan håndtere det på hjemmesiden. Så indtil videre bringer vi ikke oplysninger om jubilæer, fødselsdage o.l.

 

 

Aktiviteter

Næste aktivitet er

2020 

Som følge af den alvorlige situation omkring Coronavirusset er generalforsamlingen aflyst. Beretning og regnskab vil blive medtaget på generalforsamlingen 2021

 

Såfremt de nærmest følgende arrangementer også bliver berørt vil det blive bekendtgjort her.

5. september 2020

Veteranernes flagdag. Uvist om det bliver til noget.

12. september 2020 Aflyst

Jubilarstævnet. Aflyst.

3. oktober 2020 kl. 10.00

Medaljemarch fra Ryes kaserne. Aflyst

24. oktober 2020

FN-dag samt kranselægning på krigergraven på Trinitatis kirkegård. Lægning af buket ved mindesmærket på Bûlows kaserne.

2. november 2020

Føringsstøtteregimentets fødselsdagsparade.

 

 

 

 

Forside

Velkommen til Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjylland afdeling.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjyllands afdeling blev stiftet  5. november 1982. Med nogle mindre justeringer dækker afdelingen  området svarende til Region Syddanmark , idet medlemmer fra Fyn med omliggende øer blev overflyttet til Sydjyllands afdeling i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns afdelingen i 2009.

Vi organiserer tidligere eller nuværende soldater, som har gjort tjeneste ved Jyske hhv. Sjællandske Telegraf-Regimenter samt det det nuværende Telegrafregiment. Derudover har vi medlemmer, som var tjenestegørende ved Ingeniørregimenternes Telegrafbataljoner før oprettelsen af Telegrafregimenterne. Vi har i dag et medlemstal på 67

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Bent O. Jacobsen

Sekretær: Claus S. Hansen

Kasserer: Keld J. Petersen