Meddelelser fra bestyrelsen

Dette års jubilarstævne adskiller sig positivt fra tidligere stævner, idet 10 kvindelige konstabler, der blev indkaldt i 1979, har meldt sig til stævnet. Det er vist første gang kvindelige jubilarer deltager.

 

Personalia

Grundet persondataforordningen, et EU-direktiv der trådte i kraft 26. maj 2018,  og som siger, at vi alene må bringe oplysninger med persondata, hvis vi har fået den pågældendes samtykke dertil. Vi tænker lidt over, hvordan vi kan håndtere det på hjemmesiden. Så indtil videre bringer vi ikke oplysninger om jubilæer, fødselsdage o.l.

 

 

Aktiviteter

Næste aktivitet er

14.september kl. 9.30 Jubilarstævne Ryes kaserne

5. oktober kl. 9.00 Føringsstøtteregimentets medaljemarch Ryes kaserne

Der er indskrivning fra kl. 7.30

24. oktober kl. 10.00 Kranselægning ved dragongraven på Trinitatis kirkegård

24. oktober kl. 14.00 Deltager med fane ved dronningens indvielse af Føringsstøtteregimentets ny fane

1. november Føringsstøtteregimentets fødselsdagsparade

 

 

Forside

Velkommen til Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjylland afdeling.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjyllands afdeling blev stiftet  5. november 1982. Med nogle mindre justeringer dækker afdelingen  området svarende til Region Syddanmark , idet medlemmer fra Fyn med omliggende øer blev overflyttet til Sydjyllands afdeling i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns afdelingen i 2009.

Vi organiserer tidligere eller nuværende soldater, som har gjort tjeneste ved Jyske hhv. Sjællandske Telegraf-Regimenter samt det det nuværende Telegrafregiment. Derudover har vi medlemmer, som var tjenestegørende ved Ingeniørregimenternes Telegrafbataljoner før oprettelsen af Telegrafregimenterne. Vi har i dag et medlemstal på 72

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Bent O. Jacobsen

Sekretær: Claus S. Hansen

Kasserer: Keld J. Petersen