Meddelelser fra bestyrelsen

25. maj kl. 11.00: Sendemandsmøde KFUMs soldaterhjem Fredericia

29. juni kl. 13.30-20.00 fejres Telegraf-Regimenternes Soldaterforenings 70-års stiftelsesfest i Ryes kasernes officersmesse. Festen er med ledsager og koster 300 kr. pr. person. Tilmelding til din lokalforening, Se nærmere i Telegrafkureren fra 15. april 2019

 

Personalia

Grundet persondataforordningen, et EU-direktiv der trådte i kraft 26. maj 2018,  og som siger, at vi alene må bringe oplysninger med persondata, hvis vi har fået den pågældendes samtykke dertil. Vi tænker lidt over, hvordan vi kan håndtere det på hjemmesiden. Så indtil videre bringer vi ikke oplysninger om jubilæer, fødselsdage o.l.

 

 

Aktiviteter

29. maj: Deltager i aftrædelsesparade for Hold Schmidt på Haderslev kaserne. Udleverer ur til holdets bedste kammerat.

15. juni kl.9.00: Markering af Dannebrog Michaelis  kirke

15. juni kl. 13.30: Danmarkssamfundets arrangement ved Kongeåcentret i Vamdrup.

29. juni kl.13.00-20.00: Søldaterforeningens stiftelsesfest i officersmessen på Ryes kasserne.

30. juni kl.10.00: Kranselægning ved Peder Andersen Jenstrups grav Hyby Fælled

5. juli kl. 18.30: Kranselægning ved Ryeshøj

6. juli kl. 10.45: Fanemarch fra Bülows Plads

10. juli kl. 19.00: Genforeningshøjtidelighed i Tyrstrup kirke

 

Forside

Velkommen til Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjylland afdeling.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjyllands afdeling blev stiftet  5. november 1982. Med nogle mindre justeringer dækker afdelingen  området svarende til Region Syddanmark , idet medlemmer fra Fyn med omliggende øer blev overflyttet til Sydjyllands afdeling i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns afdelingen i 2009.

Vi organiserer tidligere eller nuværende soldater, som har gjort tjeneste ved Jyske hhv. Sjællandske Telegraf-Regimenter samt det det nuværende Telegrafregiment. Derudover har vi medlemmer, som var tjenestegørende ved Ingeniørregimenternes Telegrafbataljoner før oprettelsen af Telegrafregimenterne. Vi har i dag et medlemstal på 70

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Bent O. Jacobsen

Sekretær: Claus S. Hansen

Kasserer: Keld J. Petersen