Meddelelser fra bestyrelsen

25. maj kl. 11.00: Sendemandsmøde KFUMs soldaterhjem Fredericia

 

Personalia

Grundet persondataforordningen, et EU-direktiv der trådte i kraft 26. maj 2018,  og som siger, at vi alene må bringe oplysninger med persondata, hvis vi har fået den pågældendes samtykke dertil. Vi tænker lidt over, hvordan vi kan håndtere det på hjemmesiden. Så indtil videre bringer vi ikke oplysninger om jubilæer, fødselsdage o.l.

 

 

Aktiviteter

9. april kl. 10.00:Mindehøjtidelighed  i Bredevad

18. april kl. 10.00: Mindehøjtidelighed  Dybbøl

23. april kl. 10.30: Mindehøjtidelighed for Slaget ved Kolding  1849. Christiansfeld

4. maj kl. 18.30: Mindehøjtidelighed i Mindelunden ved Fredericia banegård. derefter fanemarch til rådhuset

5. maj kl 13.00 Mindehøjtidelighed på Skamlingsbanken

15. juni kl.9.00: Markering af Dannebrog Michaelis  kirke

15. juni: Danmarkssamfundets arrangement ved Kongeåcentret i Vamdrup. Tidspunkt følger

29. juni: Søldaterforeningens fødslsdag. Nærmere følger

30. juni kl.10.00: Kranselægning ved Peder Andersen Jenstrups grav Hyby Fælled

5. juli kl. 18.30: Kranselægning ved Ryeshøj

6. juli kl. 10.45: Fanemarch fra Bülows Plads

10. juli kl. 19.00: Genforeningshøjtidelighed i Tyrstrup kirke

 

Forside

Velkommen til Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjylland afdeling.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening, Sydjyllands afdeling blev stiftet  5. november 1982. Med nogle mindre justeringer dækker afdelingen  området svarende til Region Syddanmark , idet medlemmer fra Fyn med omliggende øer blev overflyttet til Sydjyllands afdeling i forbindelse med nedlæggelsen af Fyns afdelingen i 2009.

Vi organiserer tidligere eller nuværende soldater, som har gjort tjeneste ved Jyske hhv. Sjællandske Telegraf-Regimenter samt det det nuværende Telegrafregiment. Derudover har vi medlemmer, som var tjenestegørende ved Ingeniørregimenternes Telegrafbataljoner før oprettelsen af Telegrafregimenterne. Vi har i dag et medlemstal på 79

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Bent O. Jacobsen

Sekretær: Claus S. Hansen

Kasserer: Keld J. Petersen